Warsztaty praktyczne w zakresie wykorzystania siatek przepuklinowych w zaopatrywaniu przepuklin 27.04.2021r.

Zapraszamy na szkolenie

Temat: Warsztaty praktyczne w zakresie wykorzystania siatek przepuklinowych w zaopatrywaniu przepuklin

W trakcie warsztatów on-line  prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański  przeprowadzi  i omówi  trzy zabiegi  operacyjnego zaopatrywania przepuklin oraz przedstawi  teoretyczne podstawy anatomii i zaopatrywania przepuklin oraz niezbędną wiedzę o metodach operacyjnych i materiałach syntetycznych używanych podczas zabiegów. Transmisja warsztatów odbywać się będzie ze Szpitala Specjalistycznego Matopat w Toruniu.

Zaplanowane zabiegi:

  • operacja przepukliny pachwinowej metodą klasyczną
  • operacja przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową
  • zaopatrzenie przepukliny brzusznej z implantem z pozycji SUB-LAY

27 kwietnia 2021r. godz. 9:00-14:00

Udział w warsztatach praktycznych jest bezpłatny

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

fotografowal Michal Szlaga

Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. Do roku 2018 ordynator ośrodka leczenia przepuklin w Pucku, pracownik GUMed. W latach 2012-2017  Sekretarz ds.  nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS). W roku 2009 współtworzył Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin Pachwiny (KROPP). Od roku 2009 kierownik konsorcjum naukowego GUMed i PG w realizowanym z funduszy UE programie „Poprawa jakości leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych.” Autor lub współautor ponad 60 prac w czasopismach naukowych, redaktor Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny. Wykładał na zaproszenie w wielu krajach Unii Europejskiej, USA, Rosji i Chinach. W latach 1999-2003 współpracownik EU Hernia Trialists Collaboration,  a w roku 2009 współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych i okołostomijnych. Wicedyrektor Europejskiego Rejestru Operacji Przepuklin Brzusznych (EuraHS). W życiu prywatnym od 25 lat w związku małżeńskim, ojciec 2 synów, artysta wizualny.  

Nominację profesorską otrzymał w 2020 r.

Partnerami szkoleń są: