Warsztaty praktyczne w zakresie wykorzystania siatek przepuklinowych w zaopatrywaniu przepuklin- 7 grudnia 2021r.

Zapraszamy na szkolenie

Temat: Warsztaty praktyczne w zakresie wykorzystania siatek przepuklinowych w zaopatrywaniu przepuklin

W trakcie warsztatów on-line  prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański 

przeprowadzi  i omówi  trzy zabiegi  operacyjnego zaopatrywania przepuklin oraz przedstawi  teoretyczne podstawy anatomii i zaopatrywania przepuklin oraz niezbędną wiedzę o metodach operacyjnych i materiałach syntetycznych używanych podczas zabiegów. Transmisja warsztatów odbywać się będzie ze Szpitala Specjalistycznego Matopat w Toruniu.

Zaplanowane zabiegi

  • operacja przepukliny pachwinowej metodą klasyczną
  • operacja przepukliny pachwinowej metodą laparoskopową
  • zaopatrzenie przepukliny brzusznej z implantem z pozycji SUB-LAY

7 grudnia 2021r. godz. 9:00-14:00

Udział w warsztatach jest bezpłatny

 

fotografowal Michal Szlaga

Absolwent gdańskiej Akademii Medycznej gdzie pracował od czasu ukończenia studiów do roku 2009 jako koordynator prac grupy leczenia przepuklin i lider Polskiej Grupy Badaczy Przepuklin. Od roku 2009 tworzył centrum leczenia przepuklin i edukacji w herniologii w Pucku gdzie pracował do 2018 roku. W ostatnich trzech latach prowadzi własny zespół przepuklinowy w szpitalu Swissmed w Gdańsku. Kontynuuje również nauczanie studentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Był członkiem zarządów Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Herniologii Towarzystwa Chirurgów Polskich (Obecnie Przewodniczący Sekcji) i Sekretarzem ds.  nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS). W roku 2009 współtworzył Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin Pachwiny (KROPP). Od roku 2009 kierownik konsorcjum naukowego GUMed i PG w realizowanym z funduszy UE programie „Poprawa jakości leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych.”

 

Prof. Śmietański jest autorem lub współautorem ponad 70 prac w czasopismach naukowych  i redaktorem Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny. Wykładał na zaproszenie w wielu krajach Unii Europejskiej, USA, Rosji i Chinach. W latach 1999-2003 współpracownik EU Hernia Trialists Collaboration,  a w roku 2009 współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych EHS, w latach 2017-2019 jeden z liderów utworzenia światowego standardu leczenia przepuklin pachwiny (najczęściej cytowane prace w literaturze dotyczącej leczenia przepuklin w ostatnich 3 latach na świecie) . Do roku 2020 Wicedyrektor Europejskiego Rejestru Operacji Przepuklin Brzusznych (EuraHS).

 

Wśród głównych projektów wymienić należy:

  1. Polska Grupa Badaczy Przepuklin (2 badania wieloośrodkowe RCT dotyczące materiałów lekkich w chirurgii przepuklin pachwiny – publikacje Hernia, Br J Surg) – kierownik projektu 2003-2012
  2. Europejska Grupa ds. Wprowadzenia Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny 2008-2011 (realizowane na bazie grantu naukowego Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego) – członek grupy (publikacja Hernia)
  3. Konsorcjum Naukowe GUMed/PG (temat: Optymalizacja  leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych. HAL 2010. Grant  w ramach POIG – Narodowa Strategia Spójności) – Kierownik Konsorcjum – 2009-2012 (publikacje: J Biomech, Surg Endosc)
  4. Polska Grupa ds. standaryzacji leczenia przepuklin okołostomijnych (Na bazie grantu Towarzystwa Chirurgów Polskich) – Kierownik projektu 2011 -2013
  5. Zespół Badawczy poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha. Lider Zespołu od roku 2018.
  6. Grupa ds. opracowania indywidualizowanego implantu przepuklinowego (wraz z TZMO/Tricomed) od roku 2018

W roku 2020 obronił tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby i Intermediów w pracowni Prof. Grzegorza Klamana. Autor ponad 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Więcej informacji: www.smietanski.info

Partnerami szkoleń są: