“MDR w aptece szpitalnej” – 21 października 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie

Temat: "MDR w aptece szpitalnej"

21 października 2021r. godz. 18:00

Udział w webinarium jest bezpłatny

Prowadzący: Katarzyna Kroner

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalistka w dziedzinie prawa medycznego i gospodarczego.

Partnerami szkoleń są: