“Wprowadzanie do używania wyrobów medycznych w Instytucjach Zdrowia Publicznego” -2 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie

Temat: "Wprowadzanie do używania wyrobów medycznych w Instytucjach Zdrowia Publicznego”

2 grudnia 2021r. godz. 18:00

Udział w webinarium jest bezpłatny

Prowadzący: Katarzyna Kroner

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalistka w dziedzinie prawa medycznego i gospodarczego.

Partnerami szkoleń są: