Procedura zabiegowa – usunięcie szwów

Praca w gabinecie zabiegowym obarczona jest wysokim poziomem ryzyka powstania zakażeń, do których może dochodzić różnymi drogami. Jedną z nich mogą być skażone drobnoustrojami narzędzia, sprzęt i powierzchnie wykorzystywane w trakcie przeprowadzania procedury. Zagrożenie w sposób szczególny może dotyczyć sprzętu, który wnika do jałowych przestrzeni ciała. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń należy zadbać o to, by używane narzędzia były jałowe. Wymaganie to dotyczy wszystkich narzędzi wykorzystywanych do zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości tkanek, bądź wymagających kontaktu z błoną śluzową lub uszkodzoną skórą, jak np. zmiana opatrunku czy zdejmowanie lub zakładanie szwów. W sytuacji, kiedy do zabiegu używane są narzędzia wielokrotnego użytku, jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia procesu kosztownej sterylizacji w celu przygotowania ich do ponownego użycia.Innego rodzaju problemem jest bezpieczne gromadzenie zakażonych odpadów powstających podczas zabiegu. Ze względów epidemiologicznych jesteśmy zmuszenie do przechowywania ich w specjalnie wyznaczonych pojemnikach zgodnie z przyjętymi dla tego rodzaju materiałów zasadami. Szczególnie należy mieć na uwadze narzędzia ostre.Dużym ułatwieniem w pracy przy prostych procedurach zabiegowych jest wykorzystanie gotowych pakietów dedykowanych do wykonania konkretnej procedury medycznej. Zawartość pakietów i forma, w jakiej zostały przygotowane, umożliwia sprawne przeprowadzenie zabiegu w dowolnej chwili z zachowaniem wszystkich reżimów bezpieczeństwa odnoszących się zarówno do samego zabiegu, jak również do bezpiecznego przechowywania materiału skażonego powstającego podczas wykonywania procedury.Zaletą setów jest bezpieczny sposób przechowywania wszystkich potrzebnych materiałów i ich gotowość do wykorzystania w dowolnym momencie.Na zdjęciach przedstawiamy przykładową procedurę usunięcia szwów przy użyciu zestawu zabiegowego.

Metalowe narzędzia jednorazowego użytku należą do odpadów niebezpiecznych o ostrych końcach i krawędziach, które zbiera się do wytrzymałych pojemników, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWUPRZEBIEG PROCEDURY

Fot. 1 Otwarcie zestawu
Fot. 2 Przygotowanie do zabiegu
Fot. 3 Część główna – zdjęcie szwów
Fot. 4 Zakończenie procedury

Zapytaj o rozwiązanie