Polityka prywatności

Rodzaje informacji gromadzonych przez TZMO i sposoby ich wykorzystywaniaKorzystanie z globalnego serwisu internetowego Grupy Kapitałowej TZMO jest anonimowe – użytkownik korzysta z serwisu nie podając swoich danych osobowych.W szczególnych przypadkach jest jednak konieczne udostępnienie danych osobowych przez użytkownika.Rodzaje informacji: imię, nazwisko, adres lub identyfikator e-mail, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, data urodzenia, numer telefonu.Dodatkowo użytkownik może dostarczyć informacji o produktach, które go interesują oraz innych informacji związanych z jego stylem życia.Sposoby wykorzystywania informacji przez TZMOTZMO zbiera dane osobowe użytkowników serwisu internetowego, w celu dostarczania informacji o produktach, usługach i promocjach, przeprowadzania badań rynkowych lub badań satysfakcji klienta, prowadzenia korespondencji, udostępniania usługi subskrypcji, bądź w sytuacji, gdy wymaga tego praca aplikacji, jak również na potrzeby działań marketingowych prowadzonych przez Grupę Kapitałową TZMO lub na jej zlecenie przez podmiot niezależny. Dane osobowe są gromadzone również w celu rozwijania współpracy biznesowej z kontrahentami oraz w celu przesłania bezpłatnych próbek produktów. Ponadto użytkownicy przekazują dane osobowe ubiegając się o pracę w Grupie Kapitałowej TZMO.W niektórych przypadkach konkretne serwisy internetowe Grupy Kapitałowej TZMO mogą zawierać inne uwagi dotyczące sposobu korzystania z serwisu oraz procedur dotyczących postępowania z podawanymi w nich informacjami.CookiesPrzez serwis internetowy TZMO są gromadzone informacje, przy użyciu mechanizmu tzw. „cookies”. Są to małe pliki, zawierające informacje o preferencjach użytkownika, które użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować ich tworzenie korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową.Wykorzystujemy je, aby użytkownik mógł spersonalizować wygląd serwisu WWW, oraz aby udoskonalać użyteczność serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika.Prezentacja produktówDokładamy starań, aby wyroby prezentowane w serwisie były w ciągłej sprzedaży, choć dopuszczamy możliwość krótkich przerw w ich dostawach. Zastrzegamy możliwość zmian w parametrach technicznych i wzornictwie wybranych wyrobów, które nie spowodują obniżenia jakości i nie wpłyną znacząco na wygląd i funkcję danego artykułu.Poufność informacjiSpółki Grupy Kapitałowej TZMO nie przekazują danych osobowych swoich klientów żadnym nieupoważnionym osobom trzecim – wykorzystują je wyłącznie do własnych celów marketingowych, w obrębie Grupy Kapitałowej TZMO. Dzielimy się tymi danymi jedynie z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu, ale nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji zleconych przez nas usług albo, gdy istnieje konieczność dostosowania się do uregulowań prawnych. Możemy ujawniać informacje o użytkownikach, kiedy jest to wymagane przez prawo.Ochrona danych osobowychDane osobowe udostępniane przez użytkownika w niniejszym serwisie podlegają ochronie na podstawie prawa polskiego. TZMO chroni dane osobowe, znajdujące się w jej posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem, poprzez tworzenie odpowiednich procedur kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz 926).Aktualizacja informacji o ochronie danych osobowychNiniejsza informacja o ochronie danych osobowych będzie aktualizowana niezwłocznie po wprowadzeniu zmian w naszych procedurach dotyczących informacji. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie zasad niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.ZabezpieczeniaDokładamy starań, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.Aktualizacja i usunięcie danych osobowychUżytkownik serwisu ma prawo wglądu, usunięcia bądź modyfikacji swoich danych osobowych. Uzyskanie informacji o danych osobowych, ich aktualizacja i usunięcie może się odbyć poprzez wysłanie wiadomości na adres:Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.ul. Żółkiewskiego 20/2687-100 ToruńPolskaDo przesłanego zgłoszenia powinny zostać dołączone następujące informacje, które zostaną użyte jedynie w celu realizacji zgłoszenia: imię i nazwisko, adres e-mail, określenie oczekiwanej usługi (informacja o posiadanych danych osobowych, ich modyfikacja bądź usunięcie).