Studium przypadku – wszczepienie protezy kości czaszki Codubix® CT nr 2

Violeta Senavaitienė
Przedstawiciel Matopat – Litwa 

30.04.2013

1. Miejsce – Kowno (Litwa)

Miejsce przeprowadzenia operacji:

Placówka publiczna, Szpital Litewskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych w Kownie

Klinika jest największym wieloprofilowym szpitalem na Litwie, a jednocześnie jednym z najnowocześniejszych w państwie.

W szpitalu pracuje ponad tysiąc lekarzy i ponad 2 tys. personelu medycznego. Szpital może jednocześnie przyjąć około 2 tys. pacjentów. W piętnastu budynkach znajdują się 34 profilowane kliniki, 15 wydziałów ambulatoryjnych.

Data przeprowadzenia operacji: 26 kwietnia 2013

2. Sytuacja / okoliczności

W styczniu 2013 przeprowadziłam prezentację dla neurochirurgów o produktach Codubix®. Przedstawiłam wszystkie ich możliwości i zalety.

Niecałe dwa miesiące później otrzymałam telefon ze szpitala. Mieli pacjenta, dla którego potrzebowali indywidualnej protezy.

Pacjent N. W. odniósł ranę postrzałową w okolicy czaszki. Pacjent stracił bardzo dużą część czaszki (zdjęcia poniżej). Około miesiąc lekarze walczyli o jego życie. Po miesiącu trzeba było odtworzyć uszkodzoną część. Preparat, który był w szpitalu – Tecres s.p.a Acrilic resin nie był odpowiedni dla tak poważnego uszkodzenia. Podjęto decyzję o przygotowaniu indywidualnej protezy.

Przyszło mi po raz kolejny przedstawić wszystkie możliwości przy wyrabianiu indywidualnej protezy.

3. Działania przed operacją

29 marca 2013 pod moim kierownictwem zrobiono wszystkie niezbędne zdjęcia komputerowe i przesłano je do firmy Tricomed. Tam rozpoczęto wyrabianie protezy.

Model 3D

Ponieważ uszkodzenie było bardzo poważne, wykonawca zdecydował zrobić protezę z dwóch części.

Jak mówi doktor P. Kasprzak – największa proteza z którą zetknął się w literaturze wynosiła 400 cm2. W naszym przypadku – 280 cm2. Jest to drugi co do wielkości przypadek na świecie (oczywiście spośród znanych doktorowi).

25 kwietnia 2013 otrzymałam indywidualną protezę dla pacjenta.

4. Przebieg operacji

26 kwietnia 2013 została przeprowadzona operacja, w której wzięłam udział.

Operację przeprowadzali dwaj lekarze:

1. Docent R. Vilcinis – ordynator oddziału urazów czaszkowo-mózgowych

2. Doktor nauk medycznych L. Kalasauskas – lekarz prowadzący pacjenta

Operacja trwała około trzech godzin. Samo dopasowanie protezy Codubix® CT trwało około 30 minut. Części protezy zostały połączone tytanowymi płytkami firmy Aesculap AG. Tak samo tytanowymi płytkami firmy Aesculap AG proteza została przymocowana do części czaszki.

5. Okres po operacji

Pierwsza doba

Stan pacjenta stabilny, brak oznak możliwych komplikacji. Pacjent zostaje przeniesiony na ogólny oddział neurochirurgii.

Trzecia doba

Stan pacjenta pozostaje stabilny. Brak oznak komplikacji.

Czwarta doba

Stan pacjenta stabilny. Poprawił się stan neurologiczny – pacjent zaczął reagować na otoczenie, zaczął poruszać nogami i palcami rąk. Od czasu do czasu na twarzy pojawia się uśmiech.

6. Ocena lekarzy

Ordynator i lekarz prowadzący są bardzo zadowoleni z rezultatów. Wytworzona proteza zrobiła na nich bardzo dobre wrażenie – była dobrej jakości, precyzyjna, łatwo się dopasowywała. Przy tak dużym ubytku kości czaszki (rana postrzałowa) można było ją wypełnić tylko indywidualną protezą.

7. Problemy / uwagi

Szpital jest bardzo wymagający wobec producentów i przedstawicieli produktów. Dlatego też wymagało ode mnie dużo wysiłku, by skłonić lekarzy do przyjęcia pozytywnej decyzji. Taki rezultat osiągnęliśmy tylko dzięki ścisłej współpracy z pracownikami firmy i operatywności.

 

Zapytaj o rozwiązanie