Serwety operacyjne specjalistyczne Matodrape

Kształt i rozmiar serwet umożliwia obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu, przy wykonywaniu różnych zabiegów. Serwety mogą być wyposażone w przylepce, otwory, wycięcia, worki na płyny i elastyczne elementy, które są dostosowane do danej operacji.

Prosta konstrukcja serwet daje możliwość szybkiego i skutecznego obłożenia pacjenta oraz wyznaczenia granic pola operacyjnego.
Serwety są oznakowane piktogramami, wskazującymi kierunek otwierania.

Serwety operacyjne są wykonane z surowców najwyższej jakości, spełniają wymagania normy PN-EN 13795, tym samym zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo stosowania.

Rodzaje:

  •  do angiografii
  •  do operacji szczęki
  •  do artroskopii
  •  do operacji dłoni/stopy
  •  do operacji ginekologicznych
  •  do operacji okulistycznych
  •  do operacji kończyny
  •  do operacji urologicznych

Rozmiary i pakowanie:

  •  jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.

Materiały do pobrania

Karta wyrobu
Pełen katalog wyrobów

Zapytaj o ten wyrób