Setony

 • wykonane z gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo lub włókniny medycznej
 • wszystkie brzegi zawinięte do środka uniemożliwiając wysnucie luźnej nitki
 • drobny materiał zabiegowy o dużej chłonności
 • różne wielkości wykrojów dają możliwość dostosowania chłonności do potrzeb
 • możliwość sterylizacji wersji niejałowej

Zastosowanie:

 • do odsączania płynów ustrojowych w warunkach operacyjnych i ambulatoryjnych
 • do dezynfekcji pola operacyjnego

Rodzaje:

 • jałowe i niejałowe
 • z nitką z kontrastem rtg i bez nitki

Rozmiary i pakowanie:

 • jałowe: pakowane po 1 szt., 2 szt., 5 szt.
 • niejałowe: pakowane po 68 szt., 120 szt., 200 szt.
 • rozmiary: 1 m x 1 cm, 1 m x 2 cm, 1 m x 5 cm, 2 m x 1 cm, 2 m x 2 cm, 2 m x 5 cm, 2 m x 10 cm

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

Materiały do pobrania

Karta wyrobu
Pełen katalog wyrobów

Zapytaj o ten wyrób