Tampony do tamponady Absorba

  • wykonane z gazy bawełnianej bielonej metoda bezchlorową oraz troków
  • troki formują kształt tamponu oraz ułatwiają jego usunięcie z pola zabiegowego
  • możliwość sterylizacji wersji niejałowej

Zastosowanie:

  • do stosowania w trakcie zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych do tamowania krwawień i pochłaniania dużej ilości płynów

Rodzaje:

  • jałowe
  • z 1 lub 2 trokami

Rozmiary i pakowanie:

  • dostępne w rozmiarze: 2,5 cm x 3 cm, 2 cm x 1,5 cm, 3 cm x 2 cm, 3,5 cm x 2,5 cm, 3 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm
  • jałowe: pakowane po 1 szt.

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

Materiały do pobrania

Karta wyrobu
Pełen katalog wyrobów

Zapytaj o ten wyrób