Twardy blister

Funkcja porządkowa
Funkcja porządkowa
Funkcja segregacyjna
Funkcja segregacyjna
Funkcja pojemnika
Funkcja pojemnika

 


 

To więcej niż opakowanie. Sztywna folia daje gwarancję bezpiecznego opakowania, a zaokrąglone naroża zmniejszają napięcie folii i tym samym zwiększają ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym zawartego w blistrze materiału.

Twardy blister pełni rolę zarówno bezpiecznego opakowania pakietu, jak również:

  • jednorazowego pojemnika na płyny – wydzielone w obrębie blistra komory mogą pomieścić nawet trzy różne płyny
  • porządkową, separując od siebie poszczególne elementy pakietu
  • segregacyjną, oddzielając materiał czysty od brudnego, który powstał w trakcie wykonywania zabiegu

Papier medyczny posiada nadrukowany wskaźnik chemiczny, który pokazuje że pakiet był poddany procesowi sterylizacji EO (zgodnie z normą EN ISO 11140-1).

Szerokość zgrzewu 6 mm gwarantuje szczelność opakowania (zgodnie z normą PN-EN 868-5:2009).

 

 


 

PRAWIDŁOWY SPOSÓB OTWIERANIA BLISTRA:

 

KROK 1 - rozwarstwić opakowanie w miejscu wytłoczenia w jednym narożniku od strony oznaczonej piktogramami łapek 2_300x286 3_300x233
KROK 1 – rozwarstwić opakowanie w miejscu wytłoczenia w jednym narożniku od strony oznaczonej piktogramami łapek KROK 2 – rozwarstwić opakowanie w miejscu wytłoczenia w drugim narożniku KROK 3 – chwycić papier pośrodku jego szerokości i płynnym ruchem otworzyć