Zacisk do pępowiny – instrukcja użycia

INSTRUKCJA UŻYCIA – ZACISK DO PĘPOWINY

UWAGA!

Niewłaściwe umieszczenie zacisku na pępowinie może prowadzić do jego niedostatecznego zamknięcia, a w konsekwencji do utraty krwi, która u niektórych dzieci może prowadzić do zgonu. Przeczytaj instrukcję przed użyciem wyrobu.

  1. Przed użyciem zawsze należy skontrolować system blokowania. Nie używać, jeśli system jest niekompletny lub zablokowany.
  2. Sprawdzić grubość pępowiny. W przypadku cienkich pępowin może zajść konieczność złożenia jej przed założeniem zacisku, w celu uzyskania większego oporu przy zamykaniu zacisku.
  3. Umieścić pępowinę na środku korpusu zacisku.
  4. Upewnić się, że żaden przedmiot nie blokuje tego miejsca (np. gaziki, narzędzia chirurgiczne itp.).
  5. Zamknąć zacisk do jego zablokowania i kliknięcia. Upewnić się, że zacisk jest dobrze zamknięty i nie można go otworzyć dłońmi. Przeciąć pępowinę zgodnie z obowiązującymi standardami, w odległości uniemożliwiającej zsunięcie się zacisku.
  6. Potwierdzić, że koniec pępowiny nie krwawi.
  7. Regularnie sprawdzać pod kątem objawów krwawienia z powodu nieszczelnego zacisku lub uszkodzonej pępowiny.
  8. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.
  9. Do stosowania wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

 

PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTY ZACISK

 

Materiały do pobrania

Pobierz pdf

Zapytaj o ten wyrób