Rozkładanie zestawu do operacji barku Matodrape

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.
Nałożyć osłonę na stolik Mayo.
Unieść do góry kończynę górną podlegającą procedurze medycznej wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki i umieścić serwetę pomocniczą pod kończyną.
Nałożyć osłonę na kończynę górną pacjenta na wysokości poniżej stawu barkowego.
Przymocować osłonę wykorzystując do tego celu załączone taśmy mocujące.
Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.
Podłożyć obłożenie z wycięciem w kształcie litery „U” pod barkiem pacjenta.
Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego osłaniając w ten sposób kończyny dolne pacjenta.
Usunąć papier zabezpieczający z krótkiego odcinka taśmy przylepnej i przykleić ją dokładnie pod pachą pacjenta.
Usunąć pozostałe taśmy zabezpieczające i okleić dokładnie bark kierując się w stronę głowy pacjenta wyznaczając w ten sposób boczne granice pola operacyjnego. Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.
Usunąć taśmę zabezpieczającą i przykleić obłożenie nad barkiem wyznaczając w ten sposób górną granicę pola operacyjnego. Docisnąć w miejscu przyklejenia. Rozwinąć serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek (w kierunku ekranu anestezjologicznego). Przełożyć obłożenie przez stojak.

Materiały do pobrania

Pobierz pdf

Zapytaj o ten wyrób