Rozkładanie zestawu do operacji biodra Matodrape

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.
Nałożyć osłonę na stolik Mayo.
Unieść do góry kończynę dolną podlegającą procedurze medycznej wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki.
Nałożyć osłonę na kończynę dolną pacjenta na wysokości poniżej stawu biodrowego.
Przymocować osłonę wykorzystując do tego celu załączone taśmy przylepne.
Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.
Podłożyć obłożenie z wycięciem w kształcie litery „U” pod biodro pacjenta. Usunąć papier zabezpieczający z krótkiego odcinka taśmy przylepnej i przykleić ją dokładnie w pachwinie pacjenta. Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego osłaniając w ten sposób kończyny dolne pacjenta.
Usunąć pozostałe taśmy zabezpieczające i okleić biodro kierując się w stronę głowy pacjenta wyznaczając w ten sposób boczne granice pola operacyjnego. Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.
Usunąć taśmę zabezpieczającą z serwety górnej i przykleić obłożenie powyżej stawu biodrowego w taki sposób aby uniknąć zagnieceń wyznaczając jednocześnie górną granicę pola operacyjnego.
Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta. Rozwinąć serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek (w kierunku stanowiska anestezjologicznego). Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny.
Na koniec mocujemy do obłożenia poniżej pola operacyjnego kieszeń foliową tak by umożliwić gromadzenie się w niej ściekających płynów z rany operacyjnej.

Materiały do pobrania

Pobierz pdf

Zapytaj o ten wyrób