Rozkładanie zestawu do operacji kończyny górnej Matodrape

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.
Nałożyć osłonę na stolik Mayo.
Unieść do góry kończynę górną podlegającą procedurze medycznej wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki.
Nałożyć osłonę na kończynę górną pacjenta.
Przymocować osłonę na wysokości przedramienia wykorzystując do tego celu załączoną taśmę mocującą.
Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.
Przełożyć kończynę górną pacjenta przez elastyczny otwór w obłożeniu głównym.
Przykryć boczną dołączoną na stałe do obłożenia serwetką podstawkę pod kończynę.
Rozwinąć dolną część obłożenia osłaniając kończyny dolne pacjenta a następnie rozwinąć górną część obłożenia zgodnie z kierunkiem strzałek w kierunku ekranu anestezjologicznego. Przełożyć obłożenie przez stojak, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny.

Materiały do pobrania

Pobierz pdf

Zapytaj o ten wyrób