Rozkładanie zestawu do torakotomii Matodrape

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.
Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.
Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetach piktogramy.
Przełożyć obłożenie z wycięciem w kształcie litery „U” nad pacjentem.
Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego osłaniając w ten sposób kończyny dolne pacjenta.
Usunąć papier zabezpieczający z krótszego odcinka taśmy przylepnej i przykleić obłożenie do dolnej części klatki piersiowej pacjenta.
Usunąć pozostałe taśmy zabezpieczające i okleić dokładnie bok klatki piersiowej kierując się w stronę głowy pacjenta. Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.
Usunąć taśmę zabezpieczającą z serwety górnej i przykleić obłożenie do górnej części klatki piersiowej. Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta. Rozwinąć serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek i przełożyć przez ekran anestezjologiczny.

Materiały do pobrania

Pobierz pdf

Zapytaj o ten wyrób